STUDIEGROEP ZWITSERLAND

UITNODIGING BIJEENKOMST STUDIEGROEP ZWITSERLAND.

Secretariaat: Felix Olthuis, Aronskelkweg 61, 2555 GC Den Haag. E-mail: info@olthuis-resource.nl


AAN DE LEDEN

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van onze Studiegroep op

zaterdag 9 maart 2019.


Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid).


De zaal is open vanaf 9.00 uur.

9.00- 10.00 uur: bezichtiging veilingstukken).

AGENDA LEDENVERGADERING 10.00 UUR

   1.  Opening en welkomstwoord
   2. Ingekomen stukken
   3. Verslag bijeenkomst 8 december 2018
   4. Jaarrekening 2018
   5. Beoordeling kascommissie
   6. Decharge bestuur
   7. Verkiezing kascommissie 2019
   8. Evaluatie eindejaarsbeurs in Barneveld
   9. Data bijeenkomsten  2019: 8 juni, 14 september, 14 december
   10.   Wat verder ter tafel komt
   11. Sluiting
   12. Rondvraag
   13. Ontwikkelingen website
   14. Sluiting

ca. 11.00 uur : Veiling