STUDIEGROEP ZWITSERLAND

UITNODIGING BIJEENKOMST STUDIEGROEP ZWITSERLAND ZATERDAG 8 DECEMBER 2018

Secretariaat: Felix Olthuis, Aronskelkweg 61, 2555 GC Den Haag. E-mail: info@olthuis-resource.nl

AAN DE LEDEN

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van onze Studiegroep op

zaterdag 8 december 2018, 10.00 uur.


Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid). 


De zaal is open vanaf 9.00 uur. 

9.00- 10.00 uur: bezichtiging veilingstukken).

  

AGENDA LEDENVERGADERING 10.00 UUR

  1.  Opening en welkomstwoord

  2.  Ingekomen stukken

  3.  Verslag bijeenkomst 8 september 2018

  4.  Eindejaarbeurs Barneveld 2018: definitieve planning

  5.  Data bijeenkomsten Studiegroep Zwitserland in 2019: zaterdagen 9 maart, 8 juni, 14 september en 14 december

  6.  Wat verder ter tafel komt

  7.  Rondvraag

  8.  Sluiting

ca. 11.00 uur : Veiling