STUDIEGROEP ZWITSERLAND

UITNODIGING BIJEENKOMST STUDIEGROEP ZWITSERLAND.

Secretariaat: Felix Olthuis, Aronskelkweg 61, 2555 GC Den Haag. E-mail: info@olthuis-resource.nl


AAN DE LEDEN

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van onze Studiegroep op

zaterdag 5 september 2020.


Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid).


De zaal is open vanaf 9.00 uur.

9.00- 10.00 uur: bezichtiging veilingstukken).

AGENDA LEDENVERGADERING 10.00 UUR

    1. Opening en welkomstwoord
    2. Mededelingen
    3. Ingekomen stukken
    4. Verslag bijeenkomst 14 december 2019
    5. Bestuursmededelingen
    6. Jaarverslag en Jaarrekening veilingmeester
    7. Financieel verslag en jaarrekening
    8. Eindejaarsbeurs 2019
    9. Uitreiking Jan Doorenbospenning
    10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
    11. Sluiting
ca. 11.00 uur : Veiling


Volgende bijeenkomsten:

6 juni, 5 september en 12 december 2020