STUDIEGROEP ZWITSERLAND

UITNODIGING BIJEENKOMST STUDIEGROEP ZWITSERLAND ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018

Secretariaat: Felix Olthuis, Aronskelkweg 61, 2555 GC Den Haag. E: info@olthuis-resource.nl

 

AAN DE LEDEN

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van onze Studiegroep op

zaterdag 8 september 2018, 10.00 uur.

Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid). De zaal is open vanaf 9.00 uur. (9.00- 10.00 uur: bezichtiging veilingstukken).

  AGENDA LEDENVERGADERING 10.00 UUR

  1.  Opening en welkomstwoord

  2.  Ingekomen stukken

  3.  Verslag bijeenkomst 9 juni 2018

  4.  Contributie en begroting 2019

  5.  Voorstel tot benoeming Ruud Dulmus tot penningmeester

  6.  Aftreden penningmeester Gijs van den Wall Bake

  7.  Voortgang website.

  8.  Eindejaarbeurs Barneveld 2018: planning

  9.  Data bijeenkomsten Studiegroep Zwitserland in 2018: zaterdag 8 december

  10.  Wat verder ter tafel komt

  11.  Rondvraag

  12.  Presentatie Wim Jacobi: “Het weer toonbaar maken van gescheurde brieven of kaarten met behulp van rijstpapier".

  13.  Sluiting

ca. 11.00 uur: Veiling