Nieuws

Nieuws 28-11-2021

Beste leden

Van de week valt de Jungfraupost op de mat. Daar zit een uitnodiging bij voor de ledenvergadering van 11 december. Wij waren blij dat de september vergadering door kon gaan en zoals u in de agenda kunt zien hadden wij als bestuur plannen om verder in de toekomst te kijken.

De Covid-situatie heeft ons helaas genoodzaakt om de december vergadering af te zeggen. Wij vertrouwen op uw begrip. Uiteraard gaat de gebruikelijke veiling schriftelijk door.

Als bestuur willen wij onze erkentelijkheid uitspreken voor de redactiecommissie die actief blijft in deze lastige periode, met de Jungfraupost en met de website houden zij ons contact in stand.

Het bestuur wenst u veel gezondheid en prettige feestdagen. Wij hopen u op de voorjaarsvergadering in 2022 weer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet

(namens het bestuur)

Ruud Dulmus

Nieuwsbrief 21-05-2021


VOORZITTER

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat het nog net even te vroeg is om fysiek bij elkaar te komen. Zoals onze voorzitter al eerder schreef: “Bij eerdere gelegenheid wees ik ,niet als enige, op het spreekwoordelijke lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Doorgaans put men daaruit moed om met de nodige inzet richting uitgang door te gaan. Net zoals bij vele anderen waren de verwachtingen hoog gespannen maar werd het enthousiasme helaas nog geen waarheid. Toch is er geen reden om bij de pakken neer te blijven zitten. We gaan door al kost het meer geduld verwacht”.

Ondanks alle belemmeringen is het Marco Dijkhuizen gelukt een mooie, schriftelijke, veiling te organiseren en is Wim Jacobi erin geslaagd een Jungfraupost uit te brengen

Wij wensen u veel leesplezier en succes met het verkrijgen van mooie kavels in de veiling.

Op zaterdag 11 september zullen we weer bij elkaar kunnen komen en vieren dat onze Studiegroep tegen een stootje kan.

Hartelijke groet, namens het bestuur, Felix Olthuis.

Coronavirus

Het zijn letterlijk en figuurlijk donkere dagen. Aan het einde van de tunnel lijkt een klein lichtje te branden, maar de weg erheen is nog lang en dat, terwijl we toch al een behoorlijke afstand hebben afgelegd. In de tussentijd hebben we de nodige tegenslagen mogen incasseren en ons geduld is behoorlijk op de proef gesteld. Hoeveel evenementen moesten worden afgezegd, hoeveel bijeenkomsten hebben we moeten missen. Allemaal gelegenheden waarbij we invulling hadden kunnen geven aan onze hobby. Even zoveel keren hadden we graag dat praatje gemaakt met collega’s, die even veel plezier zouden hebben beleefd bij zulke sociale contacten.

Het risico voor besmetting met alle gevolgen van dien waren en zijn gewoon te groot. Ons leven en welzijn zijn de moeite van bescherming waard. Daarom ontkomen we er niet aan strak de hand te houden aan de voorschriften van de overheid. Liever beschermd en gezond dan onbeschermd en ziek. Bij tijd en wijle rijst een sprankje hoop dat we op de goede weg zijn, al mogen we ons niet blindstaren op het aangekondigde vaccin. Ook als dat er is zijn de problemen niet meteen opgelost. Er zullen nog de nodige maanden voorbij gaan alvorens de seinen echt op veilig gezet worden. In de tussentijd is discipline en geduld ons hoogste gebod.

Naar onze overtuiging zijn er genoeg mogelijkheden om toch op zinvolle wijze met onze hobby bezig te zijn. Welke verzamelaar heeft niet nog ergens een doos liggen, waarvan de inhoud nog eens goed moest worden uitgezocht? En dan nog de partijtjes die gesorteerd moeten worden, de stempelafdrukken die nog eens aan een collega-verzamelaar voorgelegd zou worden ter beoordeling. Zo zijn er tal van mogelijkheden om op een alternatieve manier toch zinvol met onze hobby bezig te zijn. Als er vragen zijn, die een collega zou kunnen beantwoorden, zou dan niet alleen die collega geraadpleegd kunnen worden, maar zou even goed een scan van het object naar de webmaster van onze site of de redactie van ons blad toegezonden kunnen worden? Het is misschien even wennen, maar ik ben ervan overtuigd dat het zal werken. De reactie zal elke te plaatsen bijdrage met spreekwoordelijk open armen ontvangen.

Ook als bestuur zullen wij ons aan de omstandigheden aanpassen door zo nodig vaker te bellen en te e-mailen en ook door vergaderingen of teleconferenties te houden via internet. Zo blijven wij de ontwikkelingen volgen. Onze veilingmeester zal zien, dat de traditionele veiling met enkele aanpassingen nog voor de jaarwisseling gehouden zal worden. Dat dan niet alles ter plaatse bezichtigd en beoordeeld kan worden moeten we dan maar op de koop toenemen.

Als u nog wensen of verlangens hebt, waaraan wij als bestuur invulling kunnen geven, of als u nog tips of suggesties hebt waarvan anderen mee kunnen profiteren, horen wij dat graag van u. Op dergelijke berichten zullen wij zeker adequaat reageren. We blijven alert en zullen waar nodig en mogelijk informeren. In afwachting van onze volgende bijeenkomst wensen wij u veel inspiratie toe en vooral ook een behouden gezondheid.

Ondertussen verblijf ik, namens het bestuur van de Studiegroep,

met hartelijke filatelistische groeten,

Pieter Scholtes, Voorzitter

Verlening Jan Doorenbospenning aan Bert de Graaff

Nooit eerder verscheen in de Jungfraupost zo’n uitvoerig verhaal over welk onderwerp dan ook als van Bert de Graaff. Daarom heeft de jury hem voorgedragen voor de toekenning van de Jan Doorenbosprijs 2019.

In negen afleveringen heeft deze auteur op systematische wijze alles behandeld wat te vertellen valt over het onderwerp Pro Juventute 1938 – 1942, en zelfs meer.

Bij de ontvangst van de eerste aflevering bekroop ons het gevoel “Dit is veel te uitvoerig en moet worden ingekort.” Bert was het daar wel mee eens en merkte op “Dat kan ik dan beter in een apart artikel nog eens behandelen.” Dit inkorten van enkele pagina’s tekst heeft uiteindelijk geresulteerd in nog acht afleveringen. Wij hebben nooit meer aan Bert gevraagd een aflevering in te korten!

Het is vooral de wijze waarop hij ons meeneemt in het verhaal. Met enige regelmaat gaat zijn fantasie met hem op de loop, maar ook met U en ons, juryleden. Feiten en fictie lopen door elkaar heen. Nooit storend, altijd boeiend. Toch voeren de feiten, op één hoofdstuk met zeer geloofwaardige fictie na, steeds de boventoon.

In Jungfraupost nr. 156 valt in het hoofdstuk de dans van de zalige geesten op pagina 21, waar Guido Essig mijmert over het boek die-Essig-Sammlung, te lezen: “Bert de Graaff had dat eigenlijk moeten krijgen want hij heeft toch een indrukwekkend boek geschreven.”

Nu herinnert U zich wellicht dat het op de dag van die gedenkwaardige bijeenkomst op de Wildstrubel behoorlijk mistig was. Essig zag wel veel tekst maar door de mist zag hij niet dat het acht losse afleveringen waren en dus geen boek. Nu is ons ter ore gekomen dat Bert die geest natuurlijk te vriend wilde houden en hem niet onrustig wilde laten dwalen. Daarom heeft hij onze binder gevraagd die afleveringen samen te voegen tot, jawel, een indrukwekkend boek van bij elkaar zo’n 160 pagina’s.

Ook de wijze waarop Bert de studie heeft aangepakt, is indrukwekkend. Hij bezocht en onderzocht de nodige archieven in binnen- en buitenland. En als ik het goed begrepen heb is het een soort teamwork geweest. Want Tanja, zijn vrouw, ging overal mee naar toe en zocht soms actief mee in wat Bert hoopte te vinden. Hij bezocht ook de drukkerijen of wat daarvan over was, zoals een belangrijke functionaris van de drukkerij Hélio Courvoisier. Maar ook de spelonken van Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem. Hij verdiepte zich in klederdrachten en verenigingen op dit gebied en bracht ook hier bezoeken aan. Kortom, kosten noch moeiten zijn gespaard voor deze fascinatie. Dat hij maar snel een nieuwe Zwitsers-filatelistische fascinatie mag vinden!

Utrecht, 14 december 2019

Joke Dekker, Wim Jacobi, Frank Molenaar

NB Op het moment van toekenning was Bert ziek. De penning is hem na zijn herstel thuis uitgereikt.

Evert Poel schrijft een boek


De titel luidt: Port Payé Die klassischen Schweizer PP-Stempel 1796 – 1862. Het boek is uitgegeven door Corinphila Auktionen in Zürich. Het is gedrukt door onze eigen huisdrukker, De Zetspiegel. Het boek bevat 119 pagina’s en is geheel in kleur uitgevoerd en voorzien van een harde kaft. Kantonsgewijze worden de stempels aan U voorgesteld en in kolommen wordt vermeld op welke uitgave het bewuste stempel voorkomt. Een laatste kolom geeft de relatieve zeldzaamheid van het stempel weer.

De verkoopprijs bedraagt € 58,00. Voor leden van de Studiegroep is er een tijdelijke korting afgesproken. U kunt het boek rechtstreeks bij de auteur bestellen voor slechts € 40,00. ew.poel@gmail.com