Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:
Felix Olthuis
Aronskelkweg 61
2555 GC Den Haag
info@olthuis-resource.nl


Agenda ledenvergadering 11 september

1. Opening en welkomstwoord

2. Mededelingen en Ingekomen stukken

3. Verslag bijeenkomst 14 december 2019 ( bijlage 1)

4. Bestuur

5. Concept en Jaarrekening 2019 Veilingmeester (bijlage 5a en 5b)

6. Concept Jaarrekening 2020 (bijlage 4)

7. Begroting 2021

8. Uitreiking Doorenbos-penning door Wim Jacobi

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

10. Sluiting

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst is 11 december 2021.