Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:

Felix Olthuis

Aronskelkweg 61

2555 GC Den Haag

info@olthuis-resource.nl

Zaterdag 9 september 2023, 10.00 uur


De zaal is open vanaf 9.00 uur, de ledenvergadering start om 10.00 uur.

Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kunt u kavels inleveren voor de Euroveiling.


AGENDA

1. Opening en welkomstwoord

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag bijeenkomst 17 juni 2023 (zie bijlage)

4. Bestuur

- Herbenoeming bestuurder veilingzaken Marco Dijkhuizen

- Benoeming voorzitter

Op het moment van verzending van de agenda heeft zich nog geen kandidaat

gemeld voor een van de vacante bestuursposities. Het bestuur stelt voor om

Ruud Dulmus als voorzitter te benoemen per 1 januari 2024.

- Oproep voor extra bestuurslid

5. Bestuursmededelingen

6. Rondvraag en sluiting

= Om ongeveer 11.00 uur volgt een korte pauze van circa 15 minuten

7. Verenigingsveiling (zie bijgaande kavellijst)

8. Euro-veiling

= Na afloop van beide veilingen afrekenen en ophalen van de kavels
Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is 9 december 2023.

De Schalm, Oranjelaan 10, de Meern (telefoon 030-666 2609).