Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:

p/a Brediusstraat 14

1067SB Amsterdam

secretariaat@studiegroepzwitserland.nl  

Zaterdag 9 maart 2024, 10.30 uur

1.                  Opening en welkomstwoord

 

2.                  Mededelingen en ingekomen stukken

 

3.                  Verslag bijeenkomst 9 december 2023                                 

 

4.                  Financiën

-          Verslag Veilingmeester 2023                                                    

-          Jaarrekening                   2023                                       

-          Verslag kascommissie   2023                                  

5.                  Bestuur / Commissies

-          Algemeen jaarverslag 2023                                         

6.                  Bestuursmededelingen

 

7.                  Rondvraag

 

    =     Om ongeveer 11.00 uur volgt een korte pauze van circa 15 minuten

 

8.                  Intermezzo

 

9.                  Verenigingsveiling     

 

10.              Euro-veiling

 

=          Na afloop van beide veilingen afrekenen en ophalen van de kavels


Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is 8 juni 2024.

De Schalm, Oranjelaan 10, de Meern (telefoon 030-666 2609).