Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:
Felix Olthuis
Aronskelkweg 61
2555 GC Den Haag
info@olthuis-resource.nl


Aan de leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van Studiegroep Zwitserland op zaterdag 12 juni 2021.

Agenda ledenvergadering

1. Opening en welkomstwoord

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag bijeenkomst 14 december 2019!

5. Bestuursmededelingen en situatie afgelopen jaar

6. Jaarverslag en Jaarrekening veilingmeester

7. Financieel jaarverslag en jaarrekening

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

9. Sluiting

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomsten zijn 12 juni, 11 september en 11 december.