Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:

Felix Olthuis

Aronskelkweg 61

2555 GC Den Haag

info@olthuis-resource.nl

Zaterdag 10 december 2022, 10.00 uur

Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid). De zaal is open vanaf 9.00 uur.


AGENDA

De zaal is open vanaf 9.00 uur: Inleveren Eurokavels

10.00 uur Start Algemene Vergadering

1. Opening en welkomstwoord

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag bijeenkomst 10 september 2022 (bijlage 1)

4. Bestuur: vacature secretaris

5. Commissies

6. Bestuursmededelingen

· Euroveiling: vragen en antwoorden (bijlagen 2 en 3)

· Nieuwe vergaderlocatie

· Jungfraupost digitaal

· Fusie KNBF/SVF

7. Begroting 2023 (bijlage 4):

· toelichting penningmeester

· goedkeuring vergadering

8. Intermezzo

9. Rondvraag en sluiting.

11.00 uur Start reguliere veiling, gevolgd door EURO-veiling.

Na afloop afrekenen beide veilingen en ophalen kavels.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is 11 maart 2023.