Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:

Felix Olthuis

Aronskelkweg 61

2555 GC Den Haag

info@olthuis-resource.nl

Zaterdag 10 september 2022, 10.00 uur

Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid). De zaal is open vanaf 9.00 uur.


AGENDA

1. Opening en welkomstwoord

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag bijeenkomst 11 juni 2022

- reeds toegezonden

4. Bestuur

- pro memorie: vacature secretariaat

5. Commissies

- het bestuur heeft Jan Houtman benoemd in de nalatenschapscommissie

6. Meerjarenvisie (1)

- Voorstel nieuwe locatie

7. Bestuursmededelingen

- Euro-veiling

- Doorenbosprijs

8. Intermezzo

- Afscheid Pieter Scholtes, en meer

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

10. Presentatie

- Wereldtentoonstelling Lugano / 2 e deel.

11. Veiling

- Start circa 11.00 uur


Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is 10 december 2022.