Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:

p/a Brediusstraat 14

1067SB Amsterdam

secretariaat@studiegroepzwitserland.nl  

Zaterdag 8 juni 2024, 10.30 uur

AGENDA

1. Opening en welkomstwoord

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag bijeenkomst 9 maart 2024 (zie bijlage)

4. Bestuur en Commissie (pro memorie)

5. Bestuursmededelingen

6. Inventarisatie (zie toelichting)

7. Rondvraag


= Om ongeveer 11.00 uur volgt een korte pauze van circa 15 minuten


8. Intermezzo

9. Verenigingsveiling (zie bijlage/de kavellijst staat ook op de website)

10. Euro-veiling

 

= Na afloop van beide veilingen afrekenen en ophalen van de kavels

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is 7 september 2024.

De Schalm, Oranjelaan 10, de Meern (telefoon 030-666 2609).