Agenda

Uitnodiging bijeenkomst studiegroep Zwitserland

Secretariaat:
Felix Olthuis
Aronskelkweg 61
2555 GC Den Haag
info@olthuis-resource.nl


Aan de leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van Studiegroep Zwitserland. Plaats van samenkomst: Congres- en Partycentrum `t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein (Zuid). De zaal is open vanaf 9.00 uur; 9.00- 10.00 uur bezichtiging veilingstukken; ledenvergadering 10.00 uur; veiling vanaf circa 11.00 uur.

Agenda ledenvergadering

 1. Opening en welkomstwoord

 2. Mededelingen

 3. Ingekomen stukken

 4. Verslag bijeenkomst 14 december 2019

 5. Bestuursmededelingen

 6. Jaarverslag en Jaarrekening veilingmeester

 7. Financieel verslag en jaarrekening

 8. Eindejaarsbeurs 2019

 9. Uitreiking Jan Doorenbospenning

 10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

 11. Sluiting

Volgende bijeenkomsten