Nieuws

Ruud Dulmus publiceert catalogus 'Vignetten Schweiz'

Ruud Dulmus heeft zijn levenswerk ('Opus Magnus' zoals hij het zelf noemt)  m.b.t. Zwitserse vignetten gepubliceerd in de vorm van een website. Deze is hier te vinden. In dit prachtige overzicht worden meer dan 35000 Zwitserse vignetten beschreven. Dat is inclusief aanvullende informatie zoals, wie heeft deze uitgegeven, wanneer, en hoeveel. Op basis hiervan wordt ook een prijsindicatie gegeven.

Het tijdschrift 'Schweizer Briefmarken Zeitung' heeft in het nummer 7-8 2022 zelfs een artikel hieraan gewijd.

Nieuwe meldingen kunnen aan Ruud worden doorgegeven op het volgende mailadres: r.m.dulmus@outlook.com

Dat dit werk een inspiratie mag zijn voor nog meer publicaties van studies over de Zwitserse filatelie!

Verlening Jan Doorenbospenning aan Bert de Graaff

Nooit eerder verscheen in de Jungfraupost zo’n uitvoerig verhaal over welk onderwerp dan ook als van Bert de Graaff. Daarom heeft de jury hem voorgedragen voor de toekenning van de Jan Doorenbosprijs 2019.

In negen afleveringen heeft deze auteur op systematische wijze alles behandeld wat te vertellen valt over het onderwerp Pro Juventute 1938 – 1942, en zelfs meer.

Bij de ontvangst van de eerste aflevering bekroop ons het gevoel “Dit is veel te uitvoerig en moet worden ingekort.” Bert was het daar wel mee eens en merkte op “Dat kan ik dan beter in een apart artikel nog eens behandelen.” Dit inkorten van enkele pagina’s tekst heeft uiteindelijk geresulteerd in nog acht afleveringen. Wij hebben nooit meer aan Bert gevraagd een aflevering in te korten!

Het is vooral de wijze waarop hij ons meeneemt in het verhaal. Met enige regelmaat gaat zijn fantasie met hem op de loop, maar ook met U en ons, juryleden. Feiten en fictie lopen door elkaar heen. Nooit storend, altijd boeiend. Toch voeren de feiten, op één hoofdstuk met zeer geloofwaardige fictie na, steeds de boventoon.

In Jungfraupost nr. 156 valt in het hoofdstuk de dans van de zalige geesten op pagina 21, waar Guido Essig mijmert over het boek die-Essig-Sammlung, te lezen: “Bert de Graaff had dat eigenlijk moeten krijgen want hij heeft toch een indrukwekkend boek geschreven.”

Nu herinnert U zich wellicht dat het op de dag van die gedenkwaardige bijeenkomst op de Wildstrubel  behoorlijk mistig was. Essig zag wel veel tekst maar door de mist zag hij niet dat het acht losse afleveringen waren en dus geen boek. Nu is ons ter ore gekomen dat Bert die geest natuurlijk te vriend wilde houden en hem niet onrustig wilde laten dwalen. Daarom heeft hij onze binder gevraagd die afleveringen samen te voegen tot, jawel, een indrukwekkend boek van bij elkaar zo’n 160 pagina’s.

Ook de wijze waarop Bert de studie heeft aangepakt, is indrukwekkend. Hij bezocht en onderzocht de nodige archieven in binnen- en buitenland. En als ik het goed begrepen heb is het een soort teamwork geweest. Want Tanja, zijn vrouw, ging overal mee naar toe en zocht soms actief mee in wat Bert hoopte te vinden. Hij bezocht ook de drukkerijen of wat daarvan over was, zoals een belangrijke functionaris van de drukkerij Hélio Courvoisier. Maar ook de spelonken van Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem. Hij verdiepte zich in klederdrachten en verenigingen op dit gebied en bracht ook hier bezoeken aan. Kortom, kosten noch moeiten zijn gespaard voor deze fascinatie. Dat hij maar snel een nieuwe Zwitsers-filatelistische fascinatie mag vinden! 

Utrecht, 14 december 2019 

Joke Dekker, Wim Jacobi, Frank Molenaar

NB Op het moment van toekenning was Bert ziek. De penning is hem na zijn herstel thuis uitgereikt.

Evert Poel schrijft een boek


De titel luidt: Port Payé Die klassischen Schweizer PP-Stempel 1796 – 1862. Het boek is uitgegeven door Corinphila Auktionen in Zürich. Het is gedrukt door onze eigen huisdrukker, De Zetspiegel. Het boek bevat 119 pagina’s en is geheel in kleur uitgevoerd en voorzien van een harde kaft. Kantonsgewijze worden de stempels aan U voorgesteld en in kolommen wordt vermeld op welke uitgave het bewuste stempel voorkomt. Een laatste kolom geeft de relatieve zeldzaamheid van het stempel weer.

De verkoopprijs bedraagt € 58,00. Voor leden van de Studiegroep is er een tijdelijke korting afgesproken. U kunt het boek rechtstreeks bij de auteur bestellen voor slechts € 40,00. ew.poel@gmail.com