Ons blad

Jungfraupost

Iedere jaargang bevat 4 nummers, zij zijn vrijwel compleet beschikbaar op de ledenpagina. De oudste nummers zijn compleet gedigitaliseerd en gemoderniseerd. We zijn inmiddels gevorderd tot nr. 26. Ook de laatste 50 nummers staan compleet op de ledenpagina. Hieronder vindt U een aantal voorbeelden. 

1 vernieuwd.pdf
76.pdf
97.pdf
121.pdf
138.pdf
152.pdf

Jan Doorenbosprijs

De prijs, een bronzen penning en een bedrag wordt onregelmatig uitgereikt aan leden die frequent in ons blad publiceren of die een grote filatelistische studie hebben afgerond en deze hebben gepubliceerd. Jan Doorenbos, erelid van de vereniging en begenadigd publicist, overleed in 2001 op 80-jarige leeftijd. 

Uitgereikt aan

Jan Dijkstra - 13 december  2003

Evert Poel  -16 december 2004

Wim Jacobi - 13 december 2008

Frank Molenaar - 12 maart 2012 

Pierre Thöni - 12 maart 2012

Frans Haagen -  10 maart 2018

Bert de Graaff - 17 december 2019